Sáng nay, cũng như mười bốn buổi sáng trước đó, vào khoảng chín giờ, lúc khí trời đã bớt se lạnh và cây sứ bên sân nhà hàng xóm ngừng lại rụng lá, hoàng hậu Năm Ngoái lại thò đầu ra cửa sổ ngắm chú mèo của mình để làm chuyện ngày nào bà cũng làm là buông một tiếng thở dài.

This morning is kind of similar to the previous fourteen mornings. When the weather becomes less chilly and the frangipani in the next door yard stops dropping leaves, “Last Year” – The queen pokes her head out of the window to look at her cat at approximately nine o’clock and sighs deeply as she always does everyday.

Mèo Gấu nắm đó, ngoài ban công, đang sung sướng đón từng tia nắng mai.

Gấu – The cat has lied there enjoying every single ray of sunshine on the balcony.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *