Các em click vào hình để tải tài liệu về nhé!

Mục lục và giới thiệu:

Chương 1:

Chương 2:  Tầm nhìn và sứ mệnh

Chương 3: Môi trường ngành:

Chương 4: Môi trường nội bộ:

Chương 5: Lợi thế cạnh tranh:

Chương 6: Các cấp Chiến lược:

Chương 7: Hoạc định Chiến lược: