Danh sách thi vấn đáp thứ ba và thứ Năm

Bạn Lê Bùi Đức Long ký sai chỗ. Liên hệ cô để ký lại nhé. Các bạn sau đây vẫn chưa liên hệ cô để đăng ký thi vấn đáp. Huỳnh Quang Sơn (Bị tai nạn, em nên liên hệ cô để báo ngày có thể thi được nhé) Lê Trọng Đức Trung Trần Đình Thắng […]


Thi vấn đáp môn Lãnh đạo học

Môn lãnh đạo học cô Nguyễn Thanh Xuân Vi sẽ được tổ chức thi vấn đáp với thời gian như sau: Sáng thứ 3, ngày 24/4: 8g đến 9g, phòng A1-103 Trưa thứ 3, ngày 24/4: 10g30 đến 11g30, phòng A2-102 Trưa thứ 5, ngày 26/4: 1g đến 3g, phòng A1-301   Các em chọn […]


CÔNG VIỆC TUẦN 32 (9-15/04/2018)

Yêu cầu chung: Mỗi bài tập được quản lý bởi 1 nhóm trưởng khác nhau và khác với các bài trước. Bài tập 1: Làm 1 sản phẩm hand-made: lồng đèn, rổ đan tay, diều, 1 món ăn. Nếu nhóm muốn làm cái khác thì có thể hỏi cô duyệt. >>> Thuyết trình SP vào tuần tiếp theo. […]