Liên quan đến Điểm giữa kỳ

Cập nhật ngày 4/6 Các thành viên nhóm sau đã có điểm giữa kỳ: –     (8.5) Công ty nội thất Happy House –     (8) Mỹ Phẩm Bồ Công Anh –     (9) Nấm Tân Việt (có bổ sung) –     (7.5) VLXD Thuận Phát (có bổ sung) –     (8.5) Dầu dừa Tam Quan (có bổ sung) –     (8) Thanh […]


Thảo luận về đề cương ôn tập

Lớp Mắt Bò, thỏa theo yêu cầu của đa số các bạn, lớp sẽ đi học và thảo luận về đề cương ôn tập vào lúc 9g sáng thứ 3 ngày 24/4 theo giờ học bình thường của lớp. Lớp Mắt Nai, 3g chiều thứ năm ngày 26/4. >> Bạn nào không đi được buổi học của […]


Kết quả bài báo cáo + thuyết trình

Một: Tới thời điểm hiện tại, cô đã nhận và chấm bài của các nhóm sau. Nhóm nào thiếu thì báo cô và gửi lại bài nhé. Lớp Mắt Bò Lớp Mắt Nai –     Công ty nội thất Happy House 8 –     Mỹ Phẩm Bồ Công Anh 7 –     Nấm Tân Việt 8+ –     VLXD […]