Hiện là giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, trường Đại học Quy Nhơn.

Học vấn:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên nghành Kinh doanh quốc tế, trường Đại học kinh tế Đà Nẵng.
  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, trường Đại học Hoàng Gia Melbourne, RMIT, Úc.

Kinh nghiệm:

  • 2 năm làm việc tại vị trí Logistician, Công ty Pure Electric, Úc. https://pure-electric.com.au/
  • 3 năm giảng dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài tại Việt Nam và Úc. https://vietnamesetutor.com.au/
  • 1 năm làm việc tại vị trí nhân viên chứng từ, Công ty Cổ phần Á Vận (Asiatrans), Đà Nẵng. http://www.asiatrans.com.vn/