Môn lãnh đạo học cô Nguyễn Thanh Xuân Vi sẽ được tổ chức thi vấn đáp với thời gian như sau:

Sáng thứ 3, ngày 24/4: 8g đến 9g, phòng A1-103

Trưa thứ 3, ngày 24/4: 10g30 đến 11g30, phòng A2-102

Trưa thứ 5, ngày 26/4: 1g đến 3g, phòng A1-301

 

Các em chọn thời gian phù hợp, sau đó đăng ký bằng hình thức bình luận bên dưới hoặc nhắn tin đến số cô: 0905399469 để tham gia thi vấn đáp nhé. Để lại họ tên và tên nhóm (hoặc cứ đến thẳng phòng thi rồi báo cô nhé). Thời gian thi vấn đáp: mỗi bạn từ 10 đến 15 phút.

Các bạn lớp Thứ 2 đã đăng ký rồi, không cần đăng ký lại nhé.