QTCL – Bài tập tình huống môn Quản trị chiến lược

Các bạn đăng ký nhóm ghi rõ họ tên 2 thành viên và 1 số điện thoại liên lạc ở mục comment bên dưới trước 31/10 nhé. Và thời hạn nộp bài phân tích là 20/11/2018. CASE STUDY: Nước ép trái cây Juicy Wiggle – 1 nhóm 2 người – Tình nguyện. Những ai không […]


Đề cương ôn tập

ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Giảng viên: Ths. Nguyễn Thanh Xuân Vi   Câu I. LÝ THUYẾT (2đ) Giải thích tính hỗ trợ và tác động lẫn nhau của các bước trong quá trình Quản trị chiến lược? Giải thích nhận định Quản trị chiến lược vừa có tính nghệ thuật, vừa có tính […]


Quản trị chiến lược. Ths Nguyễn Thanh Xuân Vi

Chào mừng các bạn đến với trang thông tin môn Quản trị chiến lược của Ths Nguyễn Thanh Xuân Vi, khoa Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, trường Đại học Quy Nhơn. Trang web sẽ cung cấp bài học, bài đọc thêm, hướng dẫn các bạn làm bài tập nhóm cũng như nhận thông tin […]