Chào mừng các bạn đến với trang thông tin môn Lãnh đạo học của Ths Nguyễn Thanh Xuân Vi, khoa Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, trường Đại học Quy Nhơn. Trang web sẽ cung cấp bài học, bài đọc thêm, hướng dẫn các bạn làm bài tập nhóm cũng như nhận thông tin phản hồi từ các bạn.