1. Một: Tới thời điểm hiện tại, cô đã nhận và chấm bài của các nhóm sau. Nhóm nào thiếu thì báo cô và gửi lại bài nhé.
Lớp Mắt Bò Lớp Mắt Nai
–     Công ty nội thất Happy House 8

–     Mỹ Phẩm Bồ Công Anh 7

–     Nấm Tân Việt 8+

–     VLXD Thuận Phát 7

–     Mix travel 6.5

–     Clever Hands 6-

–     Dầu dừa Tam Quan 8+ nhưng cần phân tích sâu hơn chút nữa

–     Xe Du Lịch Honey 5.5

–     Vinasoy: 6.5 Phần đã làm, làm rất tốt nhưng còn thiếu quá nhiều mục.

–     Gạch không nung 7.5

–     Thanh Xuân Spa 7.5

–     Giày Thể Thao Thịnh Phát 7.5

–     Nước đóng chai Bình An 7-

–     Angel Tourist 7.5

–     Rau sạch An Bình 6

–     Vương Thị 5.5

–     Ánh Sao 5-

–     Green Vegetables 7-

–     Khu vườn xanh 6.5

–     Rose Spa 7+

 

  1. Hai: Đây là danh sách các nhóm sẽ tham gia thuyết trình.
Lớp Mắt Bò Lớp Mắt Nai
–     Công ty nội thất Happy House 8

–     Mỹ Phẩm Bồ Công Anh 7

–     Nấm Tân Việt 8+

–     VLXD Thuận Phát 7

–     Dầu dừa Tam Quan 8+

–     Gạch không nung 7.5

–     Thanh Xuân Spa 7.5

–     Giày Thể Thao Thịnh Phát 7.5

–     Angel Tourist 7.5+

–   Rose Spa 7+ hoặc Green Vegetables 7-

 

  1. Ba: Vì cô cũng đã dặn các em chuẩn bị slide trước, nên mình xúc tiến thuyết trình tuần này luôn nhé. Mỗi nhóm có 10 phút thuyết trình. Các lớp trưởng mượn phòng tốt và sớm giúp cô, để đúng giờ là mình bắt đầu nhé.
  • 3g chiều thứ năm, ngày 19 tháng 4 (Lịch bình thường của Lớp Mắt Nai)
  • 9g sáng thứ tư, ngày 18 tháng 4 (Lịch bình thường của Lớp Mắt Bò)