– Kể lại câu chuyện, đố vui, bài thuyết trình,…theo phân công sau.
Nhóm 1 Truyện cười & Đố vui
Nhóm 2 9 sự thật kinh ngạc về Bill Gates
Nhóm 3 Câu chuyện Rùa và Thỏ
Nhóm 4 Thế Gian cái gì là quý nhất
Nhóm 5 Câu chuyện về Nilon
Nhóm 6 Câu chuyện về Rừng
Nhóm 7 Trái tim đẹp nhất
Lưu ý:
– Chọn 1 nhóm trưởng mới (khác với nhóm trưởng 2 bài tập đầu). Sau khi làm việc nhóm, các thành viên còn lại sẽ chấm điểm và nhận xét về nhóm trưởng (họp kín) với cô.
– Có thể thuyết trình dưới bất cứ hình thức nào: kể chuyện, thuyết trình làm slide, làm video, đóng kịch, …

– Thời gian thuyết trình là dưới 15 phút vào tuần sau.