Thông tin giảng viên: Nguyễn Thanh Xuân Vi

Hiện là giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh, trường Đại học Quy Nhơn. Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên nghành Kinh doanh quốc tế, trường Đại học kinh tế Đà Nẵng. Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, trường Đại học […]