Cập nhật ngày 4/6
Các thành viên nhóm sau đã có điểm giữa kỳ:

–     (8.5) Công ty nội thất Happy House

–     (8) Mỹ Phẩm Bồ Công Anh

–     (9) Nấm Tân Việt (có bổ sung)

–     (7.5) VLXD Thuận Phát (có bổ sung)

–     (8.5) Dầu dừa Tam Quan (có bổ sung)

–     (8) Thanh Xuân Spa (có bổ sung)

–     (8.5) Giày Thể Thao Thịnh Phát

–     (8) Angel Tourist

–     (7.5) Green Vegetables (có bổ sung)

Trong ngày nay, nếu các nhóm còn lại không bình luận danh sách nhóm và % đóng góp ở bên dưới, thành viên nhóm coi như sẽ không có điểm giữa kỳ.
Đây là điểm bài tập nhóm và sẽ là điểm giữa kỳ cho các thành viên. Các nhóm gửi cô danh sách ở bình luận bên dưới nhé. Bên cạnh đó, các em họp và thống nhất % đóng góp của từng thành viên ở bình luận bên dưới luôn. Cô sẽ căn cứ vào % này cộng điểm thi cuối kỳ.

Lớp Mắt Bò Lớp Mắt Nai
–     (8.5) Công ty nội thất Happy House

–     (8) Mỹ Phẩm Bồ Công Anh

–     (9) Nấm Tân Việt (có bổ sung)

–     (7.5) VLXD Thuận Phát (có bổ sung)

–     (6.5) Mix travel

–     (6) Clever Hands

–     (8.5) Dầu dừa Tam Quan (có bổ sung)

–     (5.5) Xe Du Lịch Honey

–     (7) Vinasoy (có bổ sung)

–     (7.5) Gạch không nung

–     (8) Thanh Xuân Spa (có bổ sung)

–     (8.5) Giày Thể Thao Thịnh Phát

–     (7) Nước đóng chai Bình An

–     (8) Angel Tourist

–     (6) Rau sạch An Bình 6

–     (6) Vương Thị (có bổ sung)

–     (5) Ánh Sao

–     (7.5) Green Vegetables (có bổ sung)

–     (6.5) Khu vườn xanh

–     (7.5) Rose Spa