S

T

T

Mắt Nai B. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ S

T

T

Mắt Bò B. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Họ và Tên Ngày sinh Điểm chuyên cần Điểm giữa kỳ Họ và Tên Ngày sinh Điểm chuyên cần Điểm giữa kỳ
1 Lê Hoàng Thu An 29/08/1997 9.0 7.0 1 Từ Thị Diễm Ái 08/12/1997 9.0 7.9
2 Lưu Quỳnh Anh 16/11/1997 9.0 8.0 2 H Buel Bkrông 05/08/1995 10.0 8.0
3 Nguyễn Thị Kim Anh 17/01/1997 9.0 6.0 3 Võ Đình Chất 01/01/1997 9.0 6.5
4 Nguyễn Thị Kim Chi 20/12/1997 9.0 6.5 4 Nguyễn Thanh Điệp 05/04/1997 10.0 6.0
5 Trần Thị Chi 15/12/1997 10.0 9.0 5 Nguyễn Thị Trường Giang 02/03/1997 10.0 8.3
6 Nguyễn Thị Kiều Diễm 02/09/1997 10.0 6.0 6 Nguyễn Thị Thu 13/09/1997 10.0 8.0
7 Hồ Thị Phương Dung 02/01/1997 9.0 8.0 7 Phan Thị Thu 31/07/1996 9.0 8.3
8 Võ Thị Mỹ Dung 03/09/1997 9.0 8.0 8 Phạm Thanh Hải 02/06/1997 10.0 8.0
9 Lê Thị Diễm Duyên 10/08/1997 10.0 6.0 9 Văn Hồ Hải 23/02/1997 9.0 7.0
10 Lê Thị Mỹ Duyên 14/11/1997 9.0 8.0 10 Mai Thị Hồng Hạnh 30/06/1997 9.0 8.8
11 Trần Thị Kim Định 21/09/1997 9.0 6.5 11 Nguyễn Thị Bích Hạnh 28/03/1997 10.0 8.6
12 Lê Thị Hồng Gấm 20/07/1997 10.0 6.0 12 Đặng Thị Thu Hằng 08/04/1997 10.0 8.0
13 Nguyễn Hoàng Hải 10/02/1995 9.0 5.5 13 Đỗ Thị Hằng 20/05/1996 9.0 5.8
14 Châu Hồng Hạnh 25/11/1997 10.0 8.0 14 Nguyễn Thị Diễm Hằng 12/03/1997 10.0 9.0
15 Hồ Vũ Hảo 12/01/1997 15 Nguyễn Như Hoài Hân 25/06/1997 9.0 6.0
16 Đặng Thị Thu Hằng 28/02/1996 10.0 8.1 16 Lê Thị Hậu 20/06/1997 10.0 9.0
17 Ngô Thuý Hằng 07/01/1997 10.0 8.0 17 Nguyễn Thuý Hiền 19/05/1997
18 Phan Thị Thanh Hiền 05/12/1997 10.0 8.0 18 Trương Thị Hiền 25/07/1997 9.0 6.3
19 Phùng Thị Thanh Hiền 15/06/1997 9.0 8.0 19 Võ Thị Hiền 10/08/1997 10.0 6.6
20 Trần Thị Thu Hiền 20/06/1997 10.0 8.0 20 Nguyễn Thị Hoa 02/04/1997 10.0 6.3
21 Nguyễn Thị Huỳnh Hồng 07/10/1997 9.0 6.5 21 Thái Thị Thanh Hoà 04/04/1997 10.0 9.5
22 Đặng Thị Kim Huệ 16/02/1997 10.0 6.0 22 Lê Thị Ngọc Huệ 22/04/1997 10.0 7.5
23 Hoàng Thị Hường 20/06/1997 10.0 8.3 23 Trần Văn Hùng 28/09/1997 10.0 7.5
24 Nguyễn Thị Thu Hường 17/11/1997 10.0 7.5 24 Huỳnh Thị Thu Hương 22/07/1997 10.0 8.1
25 Võ Nữ Quỳnh Kha 06/04/1997 10.0 7.8 25 Nguyễn Đình Khánh 21/06/1997 10.0 7.0
26 Trần Thị Thanh Lan 11/05/1997 10.0 8.0 26 Nguyễn Anh Khoa 08/09/1996 10.0 6.5
27 La Thị Luyến 20/09/1997 10.0 7.5 27 Nguyễn Đăng Khoa 01/09/1997 9.0 8.5
28 Dương Thị Huyền Lương 16/07/1997 10.0 8.0 28 Trương Thị Mỹ Lệ 20/04/1997 10.0 7.8
29 Võ Thị Thuỳ Lưu 10/11/1997 10.0 8.8 29 Dương Thị Mỹ Linh 12/11/1997 9.0 8.5
30 Lê Thị Nga 24/04/1996 9.0 6.0 30 Nguyễn Gia Linh 18/12/1997 10.0 9.1
31 Trần Thị Hồng Nga 15/08/1997 10.0 8.0 31 Trần Hồng Linh 22/11/1997 10.0 5.5
32 Lâm Thị Ánh Ngân 12/05/1997 10.0 5.5 32 Trần Thị Mỹ Linh 21/09/1996 10.0 7.0
33 Nguyễn Thanh Ngân 09/09/1997 10.0 8.3 33 Phan Văn Lưu 03/06/1997 10.0 7.5
34 Nguyễn Thanh Ngân 16/01/1997 10.0 7.2 34 Nguyễn Thị Khánh Ly 20/11/1997 9.0 6.0
35 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/10/1997 10.0 7.0 35 Đỗ Thị Mỹ My 15/11/1997 10.0 7.5
36 Lê Thị Nhân 12/06/1997 10.0 6.0 36 Nguyễn Thị Hồng Nữ 28/12/1997
37 Nguyễn Vũ Phương Nhi 04/04/1997 9.0 7.0 37 Ngô Thị Tuyết Nương 13/06/1997 10.0 6.8
38 Võ Thị Hồng Nhiên 20/08/1997 10.0 7.0 38 Đặng Thị Ngà 20/05/1997 10.0 6.6
39 Trần Văn Thuý Oanh 14/08/1997 10.0 7.5 39 Lê Nguyễn Thuỳ Ngân 19/09/1997 9.0 0.5
40 Nguyễn Thị Phượng 04/04/1996 10.0 6.5 40 Lê Thị Bích Ngân 18/09/1997 10.0 6.3
41 Nguyễn Thị Quyên 10/11/1996 10.0 8.1 41 Huỳnh Thị Như Ngọc 10/11/1997 9.0 5.8
42 Võ Thị Thảo Quyên 13/08/1997 10.0 5.0 42 Châu Minh Nguyên 06/08/1997 9.0 5.5
43 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 28/05/1997 10.0 5.5 43 Nguyễn Đại Nhân 02/09/1995 9.0 7.0
44 Phạm Như Quỳnh 07/09/1997 10.0 7.5 44 Phạm Hồng Nhi 10/11/1997 10.0 7.5
45 Trương Minh Sang 28/10/1997 10.0 8.0 45 Trần Lê Thị Lệ Nhi 19/07/1997 9.0 6.3
46 Võ Văn Siêng 30/08/1996 10.0 7.5 46 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/01/1997 9.0 8.0
47 Trần Thị Tài 25/09/1997 10.0 8.5 47 Đỗ Nữ Phương Như 02/08/1997 10.0 9.3
48 Nguyễn Thị Tính 09/10/1997 10.0 6.5 48 Lê Thị Kim Oanh 20/06/1997 10.0 7.5
49 Nguyễn Thị Thanh Tùng 20/02/1997 10.0 6.5 49 Trần Tấn Phát 23/04/1995 10.0 6.3
50 Hồ Thị Mỹ Tuyên 10/03/1997 10.0 8.5 50 Nguyễn Thị Hồng Phúc 02/10/1997 10.0 8.5
51 Nguyễn Thị Mỹ Thạch 28/08/1997 51 Võ Thanh Phụng 20/11/1997 9.0 6.0
52 Trương Thị Hồng Thắm 01/01/1997 10.0 8.3 52 Đỗ Duy Phước 08/03/1997 9.0 6.3
53 Man Thị Hồng Thiết 13/11/1997 10.0 9.0 53 Lê Thị Xuân Phương 29/01/1997 10.0 8.5
54 Hồ Thị Thu 19/05/1997 10.0 8.8 54 Nguyễn Thị Thuý Phương 16/12/1997 9.0 8.8
55 Nguyễn Thị Hoài Thu 20/03/1997 9.0 8.0 55 Trần Như Quỳnh 20/01/1997 10.0 8.8
56 Cao Thị Lệ Thuỳ 04/12/1997 9.0 7.0 56 Lê Hữu Tài 30/09/1997 10.0 7.3
57 Đặng Thị Thuỷ 10/01/1997 10.0 9.0 57 Nguyễn Văn Tiến 16/04/1997 9.0 7.5
58 Lại Thị Cẩm Thuý 10/01/1997 10.0 7.5 58 Đặng Ngọc Toàn 15/06/1997 10.0
59 Nguyễn Thị Thuý Thuý 24/02/1997 10.0 7.0 59 Nguyễn Thị Cẩm 01/06/1997 9.0 7.5
60 Đoàn Thị Thuỳ Trang 21/11/1997 10.0 8.0 60 Trần Thị Thanh Tuyền 06/02/1997 10.0 8.8
61 Nguyễn Hà Thuỳ Trang 17/10/1997 10.0 7.0 61 Tiêu Thị Tuyết 29/06/1997 9.0 9.1
62 Nguyễn Thanh Trang 01/01/1997 10.0 7.8 62 Phan Ngọc Thạch 12/12/1997 9.0 5.8
63 Lê Thị Ngọc Trâm 02/09/1997 10.0 6.0 63 Huỳnh Thị Thu Thảo 21/06/1997 10.0 6.5
64 Lê Thị Yến Trinh 16/08/1997 10.0 8.0 64 Mai Thị Xuân Thắm 16/02/1997 10.0 9.0
65 Huỳnh Quang Trình 29/07/1997 9.0 8.0 65 Trương Quốc Thắng 01/01/1997 10.0 7.0
66 Huỳnh Quang Trường 29/07/1997 10.0 8.0 66 Nguyễn Ngọc Thẩm 30/05/1997 10.0 6.6
67 Hồ Nguyễn Thu Uyên 01/08/1997 10.0 8.0 67 Lê Thị Cẩm Thân 09/09/1997 10.0 8.0
68 Nguyễn Tường Vân 21/05/1997 10.0 7.3 68 Đoàn Thị Cẩm Thu 21/05/1997 10.0 8.8
69 Phạm Thị Hồng Vân 27/04/1997 9.0 7.0 69 Hồ Thị Kim Thuận 19/12/1997
70 Nguyễn Thị Ái Vi 26/10/1997 9.0 8.0 70 Nguyễn Hoàng Yến Thuận 17/05/1997 10.0 8.0
71 Trương Thị Ái Vi 03/03/1997 9.0 5.5 71 Lê Thị Thu Thuỷ 01/09/1996 10.0 8.0
72 Nguyễn Bảo Viên 04/10/1997 10.0 7.5 72 Trương Thị Thuý 24/07/1997 10.0 8.0
73 Nguyễn Thị Kim Viên 05/07/1997 10.0 9.0 73 Từ Thị Thu Thương 12/08/1997 9.0 5.8
74 Nguyễn Thoại Vương 12/08/1997 10.0 5.9 74 Nguyễn Thị Thu Trinh 24/02/1997 10.0 8.8
75 Đặng Tường Vy 21/11/1996 10.0 8.5 75 Nguyễn Quang Trung 24/07/1997 9.0 5.5
76 Lê Thị Huyền Vy 26/05/1996 10.0 7.5 76 Nguyễn Hoàng Uyên 12/10/1997 9.0 8.0
77 Nguyễn Thành Xuân 30/11/1997 10.0 7.6 77 Dương Thị Thuý Vi 24/08/1997 10.0 8.0
78 Trần Thị Như Ý 19/10/1997 10.0 7.0 78 Lê Thị Ái Vi 11/10/1997 10.0 9.0
79 Lê Thị Hải Yến 07/06/1997 9.0 8.8 79 Nguyễn Quang Vinh 28/09/1997 10.0 8.3
80 Trương Thị Yến 21/03/1997 10.0 6.5 80 Nguyễn Thị Ái Vy 29/08/1997 9.0 7.8