ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên: Ths. Nguyễn Thanh Xuân Vi

 

Câu I. LÝ THUYẾT (2đ)

 1. Giải thích tính hỗ trợ và tác động lẫn nhau của các bước trong quá trình Quản trị chiến lược?
 2. Giải thích nhận định Quản trị chiến lược vừa có tính nghệ thuật, vừa có tính khoa học và cho ví dụ.
 3. Cần chuẩn bị những gì cho giai đoạn nhập vào trong tiến trình hoạch định chiến lược.
 4. Phân tích các giá trị vượt trội được hình thành từ hoạt động nâng cao chất lượng vượt trội trong khối 4 yếu tố tạo dựng lợi thế cạnh tranh.
 5. Phân tích các giá trị vượt trội được hình thành từ hoạt động nâng cao hiệu quả trong khối 4 yếu tố tạo dựng lợi thế cạnh tranh.
 6. Phân tích quy trình tạo dựng lợi thế cạnh tranh từ một trong các khối cơ bản.
 7. Phân tích một trong 4 cách tiếp cận của chiến lược kinh doanh chung.
 8. Hãy nêu khái niệm của nhóm chiến lược và cho ví dụ.
 9. Vẽ ma trận GE để xác định vị trí cho 2 SBU thuộc 2 khu vực: S và H.
 10. Vẽ ma trận SPACE để xác định vị trí chiến lược và tư vấn về hướng hành động cho doanh nghiệp đang có khó khăn về tài chính trong một ngành rất bất ổn.
 11. Phân tích sự khác nhau giữa điểm mạnh (nguồn lực, khả năng) và năng lực cốt lõi.
 12. Phân tích các yếu tố của môi trường vĩ mô thông qua 2 ví dụ cụ thể.
 13. Phân tích đặc điểm và hướng đi cho 1 trong các giai đoạn của chu kỳ ngành.
 14. Phân tích về 1 nhóm chiến lược trong ngành kinh doanh ở Việt Nam.
 • Nêu các cấp chiến lược và mối quan hệ giữa các cấp chiến lược?
 1. Công ty Happyhouse chuyên kinh doanh thiết kế nội thất cho các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Bình Định. Công ty đang có điều kiện tốt và định hướng phát triển thị trường. Là nhà quản trị chiến lược của công ty, các em hãy đề xuất 2 chiến lược phù hợp và giải thích lý do cho bước đi này.

 

Câu II. CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT VÀ GIẢI THÍCH (4đ)

 • Mọi biến động của các yếu tố trong môi trường kinh doanh đều buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược.
 1. Đúng b.   Sai
 • Quản trị chiến lược được nhận định vừa có tính nghệ thuật, vừa có tính khoa học là:
 1. Đúng                                              b.   Sai
 • Quản trị chiến lược là một quy trình bao gồm 3 giai đoạn căn bản. Các giai đoạn này hỗ trợ nhau và phụ thuộc vào nhau một cách chặt chẽ.
 1. Đúng         b.   Sai
 • Doanh nghiệp thường ưu tiên chọn nguồn thông tin này khi phân tích môi trường.
 1. Sơ cấp và Bên trong                              b. Thứ cấp và Bên ngoài
 • Nhóm chiến lược bao gồm các doanh nghiệp:
 1. Có những đặc điểm giống nhau
 2. Trong ngành và ngoài ngành có liên minh với nhau
 3. Có chiến lược giống nhau hay tương tự nhau
 4. Cạnh tranh với nhau trên một phân đoạn thị trường
 • Cạnh tranh trong ngành nào sau đây gay gắt hơn?
 1. Phôi Thai                           b.   Suy Thoái
 • Cạnh tranh trong ngành suy thoái là rất cao
 1. Đúng                  b.   Sai
 • Đặc tính cơ bản của ngành phân tán là:
 1. Rào cản gia nhập cao và hàng hóa ít khác biệt
 2. Rào cản gia nhập cao và hàng hóa khác biệt lớn
 3. Rào cản gia nhập thấp và hàng hóa khác biệt lớn
 4. Rào cản gia nhập thấp và hàng hóa ít khác biệt
 • Tủ lạnh trên thị trường Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn nào của chu kỳ ngành?
 1. Tăng trưởng         b.   Khởi sự
 2. Bão hòa d.   Suy thoái
 • Điện thoại di động trên thị trường Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn nào của chu kỳ ngành?
 1. Tăng trưởng                  b.   Khởi sự
 2. Bão hòa d.   Suy thoái
 • Năng lực cốt lõi là một trong các nhân tố căn bản tạo ra khả năng tiềm tàng cho công ty?
 1. Đúng                           b.   Sai
 • Năng lực cốt lõi là một trong các nhân tố căn bản tạo ra nguồn lực cho công ty?
 1. Đúng                  b.   Sai
 • Rút ngắn thời gian thanh toán trong ngành kinh doanh siêu thị là một trong các hoạt động tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua chiến lược cạnh tranh cấp chức năng nào?
 1. Xây dựng sự vượt trội về hiệu quả
 2. Xây dựng sự vượt trội về chất lượng
 3. Xây dựng sự vượt trội về cải tiến
 4. Xây dựng sự vượt trội về đáp ứng khách hàng
 • Rút ngắn thời gian giao dịch trong ngành Ngân hàng là một trong các hoạt động tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua chiến lược cạnh tranh cấp chức năng nào?
 1. Xây dựng sự vượt trội về hiệu quả
 2. Xây dựng sự vượt trội về chất lượng
 3. Xây dựng sự vượt trội về cải tiến
 4. Xây dựng sự vượt trội về đáp ứng khách hàng.
 • Việc VP Bank mở thêm chi nhánh tại Quy Nhơn thuộc loại chiến lược nào:
 1. Đa dạng hóa đồng tâm                  b.   Đa dạng hóa chiều ngang
 2. Phát triển sản phẩm d.   Phát triển thị trường
 • Việc Vietnam Airlines góp vốn thành lập hãng Hàng không Quốc gia Campuchia – Cambodia Angkor Air thuộc loại chiến lược nào sau đây:
 1. Đa dạng hóa đồng tâm                           b.   Phát triển thị trường
 2. Thâm nhập thị trường d.   Đa dạng hóa chiều ngang
 • Việc Uniliver sản xuất thêm sản phẩm trà gói bên cạnh sản phẩm bột giặt Omo thuộc loại chiến lược nào sau đây:
 1. Đa dạng hóa đồng tâm                           b.   Phát triển sản phẩm
 2. Đa dạng hóa kết khối d.   Đa dạng hóa chiều ngang
 • Việc Coca-Cola sản xuất thêm sản phẩm nước uống tinh khiết DASANI thuộc loại chiến lược nào sau đây:
 1. Đa dạng hóa đồng tâm                           b.   Phát triển sản phẩm
 2. Đa dạng hóa kết khối d.   Đa dạng hóa chiều ngang
 • Việc Nhà hàng Mộc Lan ký hợp đồng 5 năm với nhà cung cấp thủy sản FASA thuộc loại chiến lược nào sau đây:
 1. Kết hợp về phía trước                  b.   Kết hợp về phía sau
 2. Phát triển thị trường d.   Phát triển sản phẩm
 • Việc Uniliver cho ra đời kem đánh răng P/S Sensitive Expertthay với kiểu dáng mới cùng cùng thức tiên tiến chứa khoáng chất HAP và hợp chất Zn thuộc loại chiến lược nào sau đây:
 1. Phát triển sản phẩm                           b.   Phát triển thị trường
 2. Đa dạng hóa kết khối d.   Đa dạng hóa đồng tâm
 • Việc Google mua lại Youtube thuộc loại chiến lược nào sau đây:
 1. Đa dạng hóa đồng tâm                  b.   Phát triển thị trường
 2. Đa dạng hóa kết khối d.   Đa dạng hóa chiều ngang
 • Trên thị trường máy vi tính, ta có sơ đồ sau:
Nhà chế tạo trung gian Nhà lắp ráp Nhà phân phối
Intel Apple Office Max

Nếu Apple mua lại Office Max thì công ty đang thực hiện chiến lược nào?

 1. Hội nhập ngược chiều b.   Hội nhập xuôi chiều
 • Trên thị trường xe máy, ta có sơ đồ sau:
Nhà cung ứng phụ tùng Nhà lắp ráp Nhà phân phối
Casumina Rebel USA SaigonMoto

Nếu Rebel USA mua lại SaigonMoto thì công ty đang thực hiện chiến lược nào?

 1. Hội nhập ngược chiều b.   Hội nhập xuôi chiều

 

 • Với tọa độ chiến lược là (-0,5; +1,5) trong ma trận SPACE, nhà chiến lược nên lựa chọn hướng hành động cho:
 1. Chiến lược tấn công                           b.   Chiến lược thận trọng
 2. Chiến lược cạnh tranh                        d.   Chiến lược đa dạng hóa
 • Với tọa độ chiến lược là (+0,5; +4,5) trong ma trận SPACE, nhà chiến lược nên lựa chọn hướng hành động cho:
 1. Chiến lược tấn công                           b.   Chiến lược phòng thủ
 2. Chiến lược cạnh tranh                        d.   Chiến lược đa dạng hóa

 

BÀI TẬP (4đ)

 1. Doanh nghiệp Q&N chuyên sản xuất áo quần công sở cung ứng cho thị trường trong nước.

A: Để hoạch định chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2010 – 2015, Doanh nghiệp đã hình thành được các phương án chiến lược trong ma trận SWOT như sau:

 

SWOT O T
S S-O

 

 

S-T

PA2: Hợp đồng mua vải 5 năm với nhà máy dệt IDE.

W W-O

PA1: Sản xuất thêm sản phẩm quần áo thể thao.

W-T

 

 

 

B: Để hoạch định chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2016 – 2020, Doanh nghiệp đã hình thành được các phương án chiến lược trong ma trận SWOT như  sau:

SWOT O T
S S-O

 

 

S-T

PA4: Hợp đồng cung cấp sản phẩm cho siêu thị Intinex trong 5 năm.  .

 

W

W-O

PA3: Sản xuất thêm sản phẩm giày da.

W-T

 

 

Hãy cho biết:

 1. PA1, PA3 là loại chiến lược gì? Để thiết lập được phương án chiến lược này doanh nghiệp có những điểm yếu nào và cơ hội từ môi trường bên ngoài là gì?
 2. PA2, PA4 là loại chiến lược gì? Để thiết lập được phương án chiến lược này doanh nghiệp cần có những điểm mạnh nào và đe dọa từ môi trường bên ngoài là gì?
 3. Một doanh nghiệp chuyên sản xuất bút bi, trong năm 2012 đã hình thành được các phương án chiến lược như trong ma trận SWOT sau:
SWOT Cơ hội (O) Đe dọa (T)

 

Điểm mạnh (S)

 

 

S-O:

PA1: Sản xuất thêm sản phẩm mới là vở học sinh.

S-T

PA2: Đầu tư xí nghiệp sản xuất nguyên liệu thay thế nhập khẩu.

Điểm yếu (W)

 

 

W-T:

PA3: Đẩy mạnh hoạt động Marketing để tăng thị phần.

 

Yêu cầu:

 1. PA1 là loại chiến lược nào? Để hình thành chiến lược này, doanh nghiệp có những điểm mạnh nào và cơ hội từ môi trường bên ngoài là gì?
 2. PA2 là loại chiến lược nào? Để hình thành chiến lược này, doanh nghiệp có những điểm mạnh nào và đe dọa từ môi trường bên ngoài là gì?
 3. PA3 là loại chiến lược nào? Để hình thành chiến lược này, doanh nghiệp có những điểm yếu nào và cơ hội từ môi trường bên ngoài là gì?
 • Một doanh nghiệp chuyên sản xuất máy vi tính hình thành được các phương án chiến lược trong ma trận SWOT như sau:
SWOT O T
S CHIẾN LƯỢC SO

Phương án 1: Tung ra thị trường mới là máy chiếu MULTIMEDIA PROJECTORS

CHIẾN LƯỢC ST

Phương án 2: Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị sản phẩm máy vi tính để tăng thị phần và vị thế cạnh tranh.

W CHIẾN LƯỢC WO

Phương án 3: Thiết lập kênh bán sản phẩm thông qua các siêu thị điện máy.

CHIẾN LƯỢC WT

Phương án 4: Nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành.

Hỏi: Các kết hợp trên là loại chiến lược nào? Ở cấp chiến lược nào?

 1. Một doanh nghiệp chuyên sản xuất giày dép hình thành được các phương án chiến lược trong ma trận SWOT như sau:
SWOT O T
S CHIẾN LƯỢC SO

Phương án 1: Tung ra thị trường sản phẩm mới là giày đi bộ.

CHIẾN LƯỢC ST

Phương án 2: Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị sản phẩm dép da hiện có trên thị trường để tăng thị phần và vị thế cạnh tranh.

W CHIẾN LƯỢC WO

Phương án 3: Nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành.

CHIẾN LƯỢC WT

Phương án 4: Tung ra thị trường sản phẩm mới liên quan tới mặt hàng văn phòng phẩm.

Hỏi: Các kết hợp trên là loại chiến lược nào? Ở cấp chiến lược nào?

 1. Công ty Everest trong 3 quý đầu năm 2016 có kết quả hoạt động kinh doanh như sau:
Tên SBU Doanh số

(triệu VNĐ)

Lợi nhuận

(triệu VNĐ)

%Tăng trưởng

(đánh giá của ngành)

% Thị phần % Thị phần các đơn vị trong ngành
1, Hàng mỹ phẩm 5,000 500 13.5 12 30 15 12
2, Hàng hóa chất 20,000 1,250 16.25 35 17 15 35
3, Đồ gia dụng 45,000 3,000 5.4 42.3 10 15 42.3

Theo đánh giá của ngành thì SBU có tốc độ tăng trưởng cao nhất là 20%, thấp nhất là 0% và trung bình là 10%. Thị phần cao nhất là 3, thấp nhất là 0 và trung bình là 1.5

Yêu cầu: Hãy biểu diễn các SBU trên ma trận BCG quyết định đầu tư, giải thích quy trình vẽ và nêu các chiến lược có thể lựa chọn đối với từng SBU.

 1. Doanh nghiệp A đang rất mạnh về tài chính và đạt được nhiều lợi thế cạnh tranh trong một ngành tăng trưởng và ổn định. Hãy vẽ ma trận SPACE để xác định vị trí chiến lược của A và tư vấn doanh nghiệp này về hướng hành động.
 • Doanh nghiệp A đang bị bất lợi về cạnh tranh trong một ngành ổn định về công nghệ nhưng lại bị sụt giảm về doanh số bán. Hãy vẽ ma trận SPACE để xác định vị trí chiến lược của A và tư vấn doanh nghiệp này về hướng hành động.
 • Hãy phân tích đặc điểm, thông tin của công ty có vị trí chiến lược như hình vẽ bên dưới.

 

B (-1,5; +4,5)

 

 

 1. Phân nhóm chiến lược cho các công ty sau trên thị trường xe máy Việt Nam:

Piagio, Honda, Yamaha, SYM, Suzuki,

 1. Công ty YVL sau khi thực hiện đánh giá các SBU mà doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 có kết quả như sau:
Tên SBU Tính hấp dẫn của ngành kinh doanh Vị thế cạnh tranh Doanh số (Triệu VND) Lợi nhuận (% của doanh số)
SBU 1 3,8 1,5 10.000 5,2
SBU 2 4,5 3,8 60.000 13,4
SBU 3 2,5 3,5 90.000 5,35
SBU 4 1,3 3 4.000 2,25

Yêu cầu: Hãy biểu diễn các SBU mà doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên ma trận GE, quyết định đầu tư và nêu các chiến lược có thể lựa chọn cho từng SBU.

 1. Hoạt động kinh doanh của Trung tâm ngoại ngữ “London” trong năm 2016 có kết quả như sau:
Tên SBU Thị phần (%) Thị phần của đối thủ cạnh tranh lớn nhất (%) Tăng trưởng thị trường (%) Lợi nhuận ($M)
Tiếng Anh dành cho người lớn 13 28 3 60
Tiếng Anh dành cho trẻ em 19 16 5 700
Đơn vị tổ chức thi Ietls 43 38 60 160
Câu lạc bộ Tiếng Anh thực hành 8 18 80 80

Yêu cầu: Hãy biểu diễn các SBU mà doanh nghiệp đang kinh doanh trên ma trận BCG, quyết định đầu tư và nêu các chiến lược có thể lựa chọn cho từng SBU.

 

 

 

—Hết—