Tuần 32 (9-15/04/2018) : Làm 1 báo cáo tổng hợp (word) + slide thuyết trình tất cả các chương, phân tích quy trình hoạch định chiến lược của công ty các nhóm

> nộp lại cô trước 9g sáng CN ngày 15/4. 

Tuần 33: Cô sẽ đăng thông báo trên website này, chọn nhóm thuyết trình trước 10g thứ 3 ngày 17/4. 

> Các nhóm đó sẽ có thêm thời gian 3 ngày chuẩn bị thuyết trình .

> Nhóm trưởng 2 lớp mượn phòng có máy chiếu tốt giúp cô để sáng thứ 7 ngày 21/4 các nhóm thuyết trình nhé. Các bạn nhóm khác tốt nhất nên đi dự để học hỏi. Nhưng nếu bận có thể ở nhà.

Tuần 34: Ôn tập và giải đề cương.