Yêu cầu chung: Mỗi bài tập được quản lý bởi 1 nhóm trưởng khác nhau và khác với các bài trước.
Bài tập 1: Làm 1 sản phẩm hand-made: lồng đèn, rổ đan tay, diều, 1 món ăn. Nếu nhóm muốn làm cái khác thì có thể hỏi cô duyệt. >>> Thuyết trình SP vào tuần tiếp theo.

Bài tập 2: Một tiết mục văn nghệ tập thể: hát, múa, diễn kịch, biểu diễn thời trang,… >>> Biểu diễn vào tuần tiếp theo.