– Kể lại câu chuyện, đố vui, bài thuyết trình,…theo phân công sau.
Nhóm 1 Truyện cười & Đố vui
Nhóm 2 9 sự thật kinh ngạc về Bill Gates
Nhóm 3 Câu chuyện Rùa và Thỏ
Nhóm 4 Thế Gian cái gì là quý nhất
Nhóm 5 Câu chuyện về Nilon
Nhóm 6 Câu chuyện về Rừng
Nhóm 7 Trái tim đẹp nhất

>>> Thuyết trình vào tuần sau
Lưu ý:
– Chọn 1 nhóm trưởng mới (khác với nhóm trưởng các bài tập đầu). Sau khi làm việc nhóm, các thành viên còn lại sẽ chấm điểm và nhận xét về nhóm trưởng (họp kín) với cô.
– Có thể thuyết trình dưới bất cứ hình thức nào: kể chuyện, thuyết trình làm slide, làm video, đóng kịch, …

– Thời gian thuyết trình là dưới 15 phút.