Kết quả điểm giữa kỳ + bài tập tình huống

(1) Cô xin cảm ơn và chúc mừng nhóm 2 bạn Nguyễn Thị Trâm và Trần Khánh Chi đã xuất sắc hoàn thành bài tập tình huống. Giải thưởng: 500k + 10 điểm. Hai bạn thống nhất và comment tài khoản bên dưới để cô chuyển khoản nhé. (2) 2 lớp kiểm tra điểm thường, […]