QTCL – Bài tập tình huống môn Quản trị chiến lược

Các bạn đăng ký nhóm ghi rõ họ tên 2 thành viên và 1 số điện thoại liên lạc ở mục comment bên dưới trước 31/10 nhé. Và thời hạn nộp bài phân tích là 20/11/2018. CASE STUDY: Nước ép trái cây Juicy Wiggle – 1 nhóm 2 người – Tình nguyện. Những ai không […]


SCM – Bài tập tình huống môn Chuỗi cung ứng

Các bạn đăng ký nhóm ghi rõ họ tên 2 thành viên và 1 số điện thoại liên lạc ở mục comment bên dưới trước 31/10 nhé. Thời hạn nộp bài phân tích là 20/11/2018 CASE STUDY: Nước ép trái cây Juicy Wiggle – 1 nhóm 2 người – Tình nguyện. Những ai không tham […]