QTCL – Bài tập tình huống môn Quản trị chiến lược

Các bạn đăng ký nhóm ghi rõ họ tên 2 thành viên và 1 số điện thoại liên lạc ở mục comment bên dưới trước 31/10 nhé. Và thời hạn nộp bài phân tích là 20/11/2018. CASE STUDY: Nước ép trái cây Juicy Wiggle – 1 nhóm 2 người – Tình nguyện. Những ai không […]


SCM – Bài tập tình huống môn Chuỗi cung ứng

Các bạn đăng ký nhóm ghi rõ họ tên 2 thành viên và 1 số điện thoại liên lạc ở mục comment bên dưới trước 31/10 nhé. Thời hạn nộp bài phân tích là 20/11/2018 CASE STUDY: Nước ép trái cây Juicy Wiggle – 1 nhóm 2 người – Tình nguyện. Những ai không tham […]


CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

1. What is SCM and basic activities of a SC? SCM là gì và các hoạt động căn bản của SC. 2. Provide an example of a global supply chain. Vẽ sơ đồ và thuyết minh về một chuỗi cung ứng toàn cầu bất kỳ. 3. What are procurement basic steps? Các bước căn bản […]


SCM Bài 1 – Giới thiệu về Quản trị chuỗi cung ứng

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 1. Quản trị chuỗi cung ứng là gì? 1 2. Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng . 2 3. Từ vựng 3 1. Quản trị chuỗi cung ứng là gì? Quản trị chuỗi cung ứng (SCM) là một thuật ngữ phức tạp. Để đơn […]