Restaurants in Danang that you have to try (Part 2: Fancy Western restaurants)

Restaurants in Danang that you have to try Part II: Fancy Western restaurants Breakfast SIX ON SIX cafe Address: 6/6 Chế Lan Viên, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng  www.sixonsix.net Lunch and Dinner 01. 4Ps The restaurant is a Japanese pizza restaurant. 4Ps and Limoncello are the best pizza restaurants I have ever tried.  And here […]


Liên quan đến Điểm giữa kỳ

Cập nhật ngày 4/6 Các thành viên nhóm sau đã có điểm giữa kỳ: –     (8.5) Công ty nội thất Happy House –     (8) Mỹ Phẩm Bồ Công Anh –     (9) Nấm Tân Việt (có bổ sung) –     (7.5) VLXD Thuận Phát (có bổ sung) –     (8.5) Dầu dừa Tam Quan (có bổ sung) –     (8) Thanh […]