Danh sách thi vấn đáp thứ ba và thứ Năm

Bạn Lê Bùi Đức Long ký sai chỗ. Liên hệ cô để ký lại nhé. Các bạn sau đây vẫn chưa liên hệ cô để đăng ký thi vấn đáp. Huỳnh Quang Sơn (Bị tai nạn, em nên liên hệ cô để báo ngày có thể thi được nhé) Lê Trọng Đức Trung Trần Đình Thắng […]


Thi vấn đáp môn Lãnh đạo học

Môn lãnh đạo học cô Nguyễn Thanh Xuân Vi sẽ được tổ chức thi vấn đáp với thời gian như sau: Sáng thứ 3, ngày 24/4: 8g đến 9g, phòng A1-103 Trưa thứ 3, ngày 24/4: 10g30 đến 11g30, phòng A2-102 Trưa thứ 5, ngày 26/4: 1g đến 3g, phòng A1-301   Các em chọn […]


Thảo luận về đề cương ôn tập

Lớp Mắt Bò, thỏa theo yêu cầu của đa số các bạn, lớp sẽ đi học và thảo luận về đề cương ôn tập vào lúc 9g sáng thứ 3 ngày 24/4 theo giờ học bình thường của lớp. Lớp Mắt Nai, 3g chiều thứ năm ngày 26/4. >> Bạn nào không đi được buổi học của […]


Đề cương ôn tập

ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Giảng viên: Ths. Nguyễn Thanh Xuân Vi   Câu I. LÝ THUYẾT (2đ) Giải thích tính hỗ trợ và tác động lẫn nhau của các bước trong quá trình Quản trị chiến lược? Giải thích nhận định Quản trị chiến lược vừa có tính nghệ thuật, vừa có tính […]


Kết quả bài báo cáo + thuyết trình

Một: Tới thời điểm hiện tại, cô đã nhận và chấm bài của các nhóm sau. Nhóm nào thiếu thì báo cô và gửi lại bài nhé. Lớp Mắt Bò Lớp Mắt Nai –     Công ty nội thất Happy House 8 –     Mỹ Phẩm Bồ Công Anh 7 –     Nấm Tân Việt 8+ –     VLXD […]


Vietnam: Land of Robusta and 10 differences between Robusta & Arabica coffee

Source: https://theroasterspack.com/blogs/news/15409365-10-differences-between-robusta-arabica-coffee You may have noticed that some coffee bag labels brag about the fact that their coffee beans are 100% Arabica. Although it does sound like something magicians say, it isn’t gibberish – it refers to the type of coffee species in which the beans are from. There are over 100 coffee species, however the […]


Differences between Vietnamese and English!

Source: https://vietnamesetutor.com.au/blog/151013/differences-between-vietnamese-and-english Tone or intonation Ending sounds Short vowels and long vowels. Tone or intonation Function words Vietnamese is very efficient Northern and southern accent. *** TONE OR INTONATION In response to my students’ complaint about the fact that Vietnamese tones are so difficult, I say: Yes, they are, but you still make them every day […]


CÔNG VIỆC TUẦN 32 (9-15/04/2018)

Yêu cầu chung: Mỗi bài tập được quản lý bởi 1 nhóm trưởng khác nhau và khác với các bài trước. Bài tập 1: Làm 1 sản phẩm hand-made: lồng đèn, rổ đan tay, diều, 1 món ăn. Nếu nhóm muốn làm cái khác thì có thể hỏi cô duyệt. >>> Thuyết trình SP vào tuần tiếp theo. […]